AUDIT FINANCIAR

Auditor financiar, membru activ al Camerei Auditorilor Financiari din România din anul 2008.

Domenii de interes:

 • audit intern pentru instituții financiare nebancare – IFN și
 • auditarea proiectelor finanțate din fonduri europene.

cv europass Corina Țibulcă_2019

 

Reclame

CERTIFICATUL UE / SEE (BESCHEINIGUNG EU / EWR) actualizat 2019

CERTIFICATUL UE / SEE (BESCHEINIGUNG EU / EWR)

Actualizat 16.07.2019.

Anul acesta a fost cel mai usor. Am depus formularul CERTIFICATULUI UE / SEE (BESCHEINIGUNG EU / EWR) completat fara partea de venituri, Cererea de rezidență fiscal si in trei saptamani am ridicat Certificatul UE/SEE.

Veniturile le-am completat pe formular inainte de ridicare conform verificarilor functionarilor ANAF.

Daca nu ati declarat rezidenta fiscala in alta tara sunteti rezidenti fiscali romani indiferent de cand sunteti plecati.

Chestionarul pentru stabilirea rezidentei fiscale il completeaza cei plecatii dupa data de 30.01.2012. Cred ca are legatura cu stabilirea rezidentei fiscale in alta tara. Nu am fost pusa in aceasta situatie. Adica cei care pastreaza rezidenta fiscala in Romania nu sunt monitorizati de ANAF. Asta o spun din ce observ, nu dupa textul de lege, ci dupa ce se practica.

Numai bine!

Spor in toate!

Subiect actualizat azi, 11.05.2018

Pentru obținerea CERTIFICATULUI UE / SEE (BESCHEINIGUNG EU / EWR), recomandarea mea este să vă adresați direct ghișeului DUBLA IMPUNERE – persoane fizice din cadrul administrației fiscale de care aparțineți, pentru că am observat că s-au mai simplificat pașii de urmat.

Sunt administrații care nu mai cer adeverințe de venit soț și soție și completează ei din baza de date veniturile pe Certificatul UE/SEE.

La ghișeul DUBLA IMPUNERE depuneți Cererea de rezidență fiscală pentru cel care are nevoie de certificat și Certificatul UE/SEE, cele 4 pagini cu 3 formulare, unde completați anul fiscal pentru care aveți nevoie de certificate, datele personale ale ambilor soți, semnați și datați, de restul se ocupă administrația fiscală. 🙂

Certificatul UE/SEE este cerut ,în Germania, celor care sunt încadrați în clasa a 3-a, adică sunt salariați și au soție și/sau copii în Germania sau în țară. În cazul în care cei doi soți au domicilii diferite, țin de administrații fiscal diferite, au cărți de identitate cu domicilii în județe sau sectoare diferite, trebuie să depuneți Cerere pentru rezidența fiscală pentru fiecare soț în parte la administrația de care ține conform domiciliului din cartea de identitate și Certificatul UE/SEE completat pe coloana soțului sau soției. Nu uitați de copii după cărțile de identitate. În cazul în care, depune unul din soți documentația, nu se mai cere procura, dar trebuie completat pe formularul Cerere pentru rezidența fiscal datele de la împuternicit.

Termenul legal de eliberare după depunerea actelor este de 30 de zile, de obicei se eliberează în două săptămâni.

În cazul în care doriți să aprofundați.

https://pcgraf2017.wordpress.com/2017/04/20/cum-se-obtine-certificatul-ue-see-bescheinigung-eu-ewr/

Cred că procedura este mai anevoioasă pentru cei care doresc obținerea rezidenței fiscale în țara în care locuiesc și lucrează mai mult de 183 de zile în 12 luni consecutive.

Chiar dacă un cetățean român locuiește și muncește în altă țară europeană mai mult de 183 de zile în 12 luni consecutive, el are rezidență fiscală în România pentru motivul că România este centru intereselor lui vitale, adică are soț/soție, copii, persoane în întreținere sau proprietăți în România.

Numai bine!

Corina

Cum se obține CERTIFICATUL UE/SEE (BESCHEINIGUNG EU/EWR)

aPasul 1 – Se completează și se depune câte o CERERE DE ELIBERARE A UNEI ADEVERINŢE DE VENIT pentru fiecare dintre soți la ANAF-ul de sector sau de județ, acolo unde aveți domiciliul din cartea de identitate. Unele administrații cer procură pentru cel care ridică adeverința de venit dacă nu este titularul adeverinței. A1cerere_OPANAF_3396_2016

În termen de o săptămână se eliberează adeverințele de venit pe baza unui bon cu numărul de înregistrare.
Pasul 2 – Se completează CERTIFICATUL UE/SEE (conține 4 pagini: certificatul în limba germană într-un exemplar, o anexă de calcul pentru organul fiscal german, certificatul în limba română în două exemplare). Acest certificate se completează la secțiunea „Date personale” și „Semnătura”, restul secțiunilor „Venituri impozabile în statul de reședință” și „Confirmarea autorității fiscal” le completează administrația fiscală. Sunt administrații care te cheamă ulterior pentru completarea secțiunii „Venituri impozabile în statul de reședință” după ce ai înregistrat cerere la registratură și după ce scot din sistemul lor situațiile care au stat la baza adeverințelor pe venit. Bescheinigung_EU_EWR_Rumänisch_2011
La CERTIFICATUL UE/SEE se atașează (se depune simultan) CERERE (1) pentru eliberarea certificatului de rezidenţă fiscală privind aplicarea Convenţiei/Acordului de evitare a dublei impuneri (APPLICATION for the issuance of the certificate of tax residence in order to apply the Convention/Agreement for the avoidance of double tax) A3_OMFP_583_2016

Această cerere se completează și se semnează de către titular. În cazul în care cererea se depune de altă persoană decât titularul, pe baza unei procuri, împuternicitul își completează datele și semnează la secțiunea „Reprezentantul/Împuternicitul persoanei fizice rezidente în România The representative/commissioner of the individual resident in Romania”. Chiar dacă un cetățean român locuiește și muncește în altă țară europeană mai mult de 183 de zile în 12 luni consecutive, el are rezidență fiscală în România pentru motivul că România este centru intereselor lui vitale, adică are soț/soție, copii, persoane în întreținere sau proprietăți în România.
La CERTIFICATUL UE/SEE se mai atașează:

 1. Copie după cărțile de identitate ale soțului și soției,
 2. Adeverințele de venit în original obținute la Pasul 1,
 3. Procura, dacă cel care depune actele nu este persoana pentru care se scoate certificatul,
 4. Copie după certificatul de înregistrare fiscal din Germania ( HINWEISE ZUR IDENTIFIKATIONSNUMMER” care specifică „PERSONLICHE IDENTIFIKATIONSNUMMER”) la unele administrații. Numărul de identificare personală la administrația fiscală germană se obține în urma: angajării la o firmă germană și a transmiterii documentelor privind salariații de către angajator la fiscul german. La sfârșitul anului, când se face calculul final al impozitului pe venituri, trebuie depus certificatul UE pentru a documenta veniturile și impozitele plătite în România și pentru a se evita dubla impozitare conform Convenția între România și Republica Federală Germania pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit și pe capital care a fost semnată la Berlin pe data de 04.07.2001.
 5. Facturi de utilități pe numele celor doi, la unele administrații.

CERTIFICATUL UE/SEE se eliberează în două săptămâni.

Prima concluzie: toată procedura de obținere a unui CERTIFICAT UE/SEE durează aproximativ trei săptămâni în condițiile în care urmați strict Pasul 1 și Pasul 2.

Prima observație: în cazul pentru care am lucrat eu plecarea din țară s-a produs în anul 2011 înainte de apariția obligativității completării chestionarului pentru stabilirea rezidenței fiscale (2012).

Dacă plecarea a avut loc începând cu anul 2012 cei care cer un certificat de rezidență fiscală au obligația completării chestionarului.

Dacă vreți să aprofundați vă recomand:

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Ghid_StabilireaRezidenteiFiscale_Editie2017.pdf

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/OMFP1099_2016.pdf

http://www.luizadaneliuc.ro/anaf-raspunde-stabilirea-rezidentei-fiscale-unei-persoane-fizice-plecarea-romania/

COMPLETARE EXPLICAȚII în 23.01.2018

Există țări, ca Germania, care utilizează metoda impozitului pe venitul global (adică se iau în calcul toate veniturile unei persoane, inclusiv veniturile din salarii, pentru determinarea tranșei de venit și implicit a procentului de impozitare) și care cer CERTIFICATUL UE/SEE (BESCHEINIGUNG EU/EWR).

Sumele pe care le-ați câștigat în România din alte surse (dividende, chirii, vânzări de imobile etc) și care sunt înscrise în Certificatul UE/SEE eliberat de ANAF se adună la baza de calcul a tranșei de venit în Germania. Baza de calcul te încadrează într-o anumită tranșe de venit, iar tranșa de venit determină procentul cu care se impozitează veniturile la finalul unui an fiscal în Germania. Veniturile din România nu se impozitează în Germania, participă doar la suma care determină tranșa de venit în care vă încadrați. Impozitarea finală se face la veniturile obținute pe teritoriul Germaniei corelând clasa de impozitare cu tranșa de venit anual.

Adaug un link foarte bun pentru clarificare tranșelor de impozitare

https://romde.eu/index.php/ro/capitol-8-impozite/31-8-1-impozitele-pe-salariu-lohnsteuer.

În Germania, chiar dacă sunteți numai salariat, depuneți declarația finală pentru anul fiscal anterior cu ajutorul unui consultant sau singur. Dacă sunteți cetățean român trebuie să atașași Certificatul UE/SEE.

A doua concluzie: dacă munciți în Germania ca salariat nu aveți de plătit nimic în România în cazul în care v-ați declarat rezidența fiscală în România pe motiv de centrul vital al intereselor dumneavoastră. Singura obligație este să depuneți chestionarul.

A doua observație: ce am scris în acest post ține strict de experiența mea, de nivelul meu de documentare, înțelegere și explicare a unei situații de rezolvat.

Subiect actualizat azi, 11.05.2018

Pentru obținerea CERTIFICATULUI UE / SEE (BESCHEINIGUNG EU / EWR), recomandarea mea este să vă adresați direct ghișeului DUBLA IMPUNERE – persoane fizice din cadrul administrației fiscale de care aparțineți, pentru că am observat că s-au mai simplificat pașii de urmat.

Sunt administrații care nu mai cer adeverințe de venit soț și soție și completează ei din baza de date veniturile pe Certificatul UE/SEE.

La ghișeul DUBLA IMPUNERE depuneți Cererea de rezidență fiscală pentru cel care are nevoie de certificat și Certificatul UE/SEE, cele 4 pagini cu 3 formulare, unde completați anul fiscal pentru care aveți nevoie de certificate, datele personale ale ambilor soți, semnați și datați, de restul se ocupă administrația fiscală. 🙂

Certificatul UE/SEE este cerut ,în Germania, celor care sunt încadrați în clasa a 3-a, adică sunt salariați și au soție și/sau copii în Germania sau în țară. În cazul în care cei doi soți au domicilii diferite, țin de administrații fiscal diferite, au cărți de identitate cu domicilii în județe sau sectoare diferite, trebuie să depuneți Cerere pentru rezidența fiscală pentru fiecare soț în parte la administrația de care ține conform domiciliului din cartea de identitate și Certificatul UE/SEE completat pe coloana soțului sau soției. Nu uitați de copii după cărțile de identitate. În cazul în care, depune unul din soți documentația, nu se mai cere procura, dar trebuie completat pe formularul Cerere pentru rezidența fiscal datele de la împuternicit.

Termenul legal de eliberare după depunerea actelor este de 30 de zile, de o

Actualizat 16.07.2019.

Anul acesta a fost cel mai usor. Am depus formularul CERTIFICATULUI UE / SEE (BESCHEINIGUNG EU / EWR) completat fara partea de venituri, Cererea de rezidență fiscal si in trei saptamani am ridicat Certificatul UE/SEE.

Veniturile le-am completat pe formular inainte de ridicare conform verificarilor functionarilor ANAF.

Daca nu ati declarat rezidenta fiscala in alta tara sunteti rezidenti fiscali romani indiferent de cand sunteti plecati.

Chestionarul pentru stabilirea rezidentei fiscale il completeaza cei plecatii dupa data de 30.01.2012. Cred ca are legatura cu stabilirea rezidentei fiscale in alta tara. Nu am fost pusa in aceasta situatie. Adica cei care pastreaza rezidenta fiscala in Romania nu sunt monitorizati de ANAF. Asta o spun din ce observ, nu dupa textul de lege, ci dupa ce se practica.

Numai bine!

Spor in toate!

MOD DE COLABORARE ȘI TARIFE

Încheierea contractelor se face prin negociere după o discuție cu clientul. 

Preluarea actelor se face personal la unul din sediile sau punctele de lucru ale prestatorului sau clientului sau prin curier. Pentru comunicarea operativă se pot utiliza scan-uri pe e-mail, foto pe WhatsApp care apoi se vor confrunta cu originalele.

Prelucrarea datelor se poate face în baza de date și pe suportul prestatorului sau prin lucrul direct pe serverul clientului.

Pentru societățile  cu volum mai mare de lucru asigur colaborarea part-time la sediul sau punctul de lucru al clientului.

Cerințe principale în colaborare:

 1. Contabilitatea se lucrează numai în baza documentelor originale;
 2. Respectarea termenului de predare a documentelor contabile primare din partea clientului, în principiu în ziua de 8 a lunii următoare celei închise;
 3. Respectarea termenului de finalizare a lucrării și de depunere a declarațiilor fiscal de către prestator (ziua de 25 a lunii următoare celei închise);
 4. Comunicarea cu cel puțin 2 zile înainte de termenul de plată la ANAF  a sumelor de plată la Bugetul Unic de Stat;
 5. Răspunsul prompt (azi cu azi) al clientului la întrebările prestatorului pentru clarificarea problemelor apărute în operarea documentelor, în calculul impozitelor sau cu conformitatea documentelor contabile;
 6. Emiterea facturii de prestări servicii odată cu predarea lucrărilor de către prestator și plata acesteia de către client cel târziu la sfârșitul lunii;
 7. Predarea dosarelor la sfârșitul lunii pentru închiderea lunii anterioară se face în urma încasării contravalorii serviciilor prestate;
 8. Nerespectarea termenului de predarea a documentelor sau cel de plată a serviciilor prestate două luni consecutive sau de trei ori în timpul unui an calendaristic duce la încetarea contractului de prestări servicii.

Tarifele:

 1. Încep de la 500 lei pentru o activitate minimă cu raportare trimestrială care necesită operarea maximă a 100 de înregistrări contabile care provin din documente primare (facturi de vânzare, facturi de cumpărare, chitanțe, bonuri fiscal, extrase de cont) și închideri de lună. Tariful se suplimentează în funcție de volumul de documente și complexitatea documentelor primare;
 2. Se suplimentează cu sume începând de la 50 lei operarea salarizării pentru 1-2 salariați;
 3. Se negociază distinct lucrările în funcție de vectorul fiscal al clientului: plătitori de impozit pe venit pe microîntreprindere, plătitori de impozit pe profit, plătitorii sau neplătitori de tva, în funcție de modul de raportare (lunar, trimestrial, anual), în funcție de domeniul de activitate (producție, comerț sau servicii);
 4. Se negociază diferit pentru: importuri, exporturi și tranzacții intracomunitare. 
 5. Situațiile financiare anuale  se negociază separat de închiderile lunare și trimestriale pornind de la un tarif de 250 lei.

La încheierea contractelor sunt necesare următoarele documente în copie:

 1. Certificatul de înregistrare la Registrul Comerțului;
 2. Codul de plătitor de TVA;
 3. Actul constitutiv;
 4. Actul de identitate al administratorului și asociațiilor.

ACTIVITĂȚI DE CONTABILITATE

 1. Registrul de casă – introducerea documentelor primare pentru încasări: chitanțe de încasare de la clienți, liste zilnice de la casa de marcat, ordine de încasare pentru diverse sume încasate de la administrator sau asociați necesare pentru nevoile firmei și plăți: chitanțe de plată la furnizori, bonuri fiscale pentru combustibili și cheltuieli diverse, dispoziții de plată pentru plata salariilor, avansuri pentru deplasări, pentru cheltuieli, sume restituite asociaților și administratorilor;
 2. Jurnalul de bancă – operarea extrasului de cont în lei și în valută de la toate băncile la care există conturi curente deschise, extrasului de cont pentru credite;
 3. Jurnalul de cumpărări – operarea facturilor de cumpărări pentru mijloace fixe, materiale consumabile, mărfuri, chirii și servicii;
 4. Jurnalul de vânzări – operarea facturilor de vânzare pentru marfă, chirii și servicii prestate;
 5. Jurnalul de operațiuni diverse – înregistrarea deconturilor de cheltuieli pentru deplasări în țară și în străinătate, verificarea documentelor contabile justificative care stau la baza decontului de cheltuieli (ordinul de deplasare, facturi pentru bilete de avion, bilete de tren, bilete de autobuz, bonuri fiscale pentru taxi, bonuri fiscal pentru combustibil, itinerarul auto);
 6. În cazul flotelor de transport – foi de parcurs pentru fiecare mașină;
 7. Clasificare și înregistrarea mijloacelor fixe;
 8. Întocmirea statelor de salarii pe baza listelor de prezență și a pontajelor, comanda și operarea bonurilor de masa, completarea certificatelor medicale și transmiterea lor la CASMB, verificarea cererilor pentru concediilor de odihnă, operarea și centralizarea zilelor de concedii efectuate;
 9. Încheierea contractelor individuale de muncă pe baza documentelor necesare la angajare și a deciziei administratorului, arhivarea actelor de personal pe fiecare salariat;
 10. Operarea în REVISAL a angajărilor, modificărilor de contracte, întreruperea și încetarea activității, emiterea adeverinței pentru vechime la încetarea contractului de muncă;
 11. Transmiterea online a datelor în REVISAL. 

Verificarea lunară a registrului de casă în lei și valută, a jurnalului de bancă în lei și valută, a jurnalului de cumpărări și a jurnalului de vânzări cu tva, a jurnalului operațiunilor diverse, a balanțelor de clienți și de furnizori, a balanței stocurilor.

Operarea descărcării gestiunilor de marfă cu amănuntul și cu ridicata.

Operarea închiderilor lunare ale taxei pe valoare adăugate, efectuarea calcululi impozitului pe profit și întocmirea balanței de verificare analitică și sintetică lunară.

Completarea registrelor contabile obligatorii: Registrul Inventar, Registrul Jurnal, Registrul Cartea Mare.

Completarea, întocmirea și depun următoarelor formulare și declarații la registratura ANAF sau online cu semnătură electronică:
010 Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţia de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică,
112 Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurat,
150 Cererea pentru utilizarea unui certificat digital calificat,
205 Declaraţia informativă privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit,
300 Decontul de taxa pe valoarea adăugat,
390 VIES Declaraţia recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare,

394 Declaraţia informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul national,
710 Declaraţia rectificativă.
S1002-S1003-S1005 Situaţii financiare anuale și semestriale.

Predarea către administratorul societății comerciale cliente a unor tabele informative cu privire la: situația cheltuielilor cu salariile, situația veniturilor și cheltuielilor lunare, situația profitului sau a pierderii lunare, trimestriale și anuale, situația bilanțului lunar simplificat.

Inițierea ordinelor de compensare pentru datoriile și creanțele reciproce în relațiile cu terții.

Pregătirea inventarierii anuale și valorificarea în contabilitate a rezultatului inventarierii. Pregătirea listelor de inventar, a extraselor de cont pentru punctajul cu furnizorii și clienții societății comerciale, operarea plusurilor și minusurilor de inventor, emiterea deciziilor de imputare.

Pregătirea documentației pentru aprobarea creditelor la diverse bănci comerciale și pentru reînnoirea acestora, pentru obținerea de leasinguri operaționale și financiare.

EXPERT CONTABIL

Contabilizez operațiuni de comerț, servicii, producție, import, export și tranzacții intracomunitare.

Rezolv probleme de personal  privind înregistrarea salariaților și REVISAL.

Întocmesc situații financiare anuale pentru societăți cu sedii în România și puncte de lucru în Uniunea Europeană.

Utilizez semnătura electronica.

Îmi desfășor activitatea printr-o societate comercială înființată în anul 1995 care a devenit membră a C.E.C.C.A.R. România în anul 2000.

Am obținut atestatul de contabil autorizat în anul 1993 și pe cel de expert contabil în anul 2000. Sunt auditor financiar din anul 2008.

Am colaborat cu firme cu tot felul de activități:

 • comerț în piețe,
 • comerț cu amănuntul și distribuitori unici (motoferăstraie și piese de schimb, sisteme de încălzire, uleiuri auto),
 • farmacie,
 • cabinet stomatologic,
 • casă de schimb valutar,
 • editură și tipografie,
 • vânzare de produse și echipamente pentru sudură,
 • service auto,
 • gater,
 • comerț cu amănuntul de mobilă și tâmplărie de aluminiu,
 • comerț cu ridicata de cauciuc,
 • producție panouri din lemn,
 • transport persoane,
 • comerț cu amănuntul și ridicata de piese de schimb auto,
 • comerț cu amănuntul și ridicata de geamuri auto,
 • construcții civile,
 • editură și publicitate,
 • turism,
 • proiectare,
 • software,
 • hardware,
 • organizări de evenimente.